Nova lokacija u Sloveniji

Upravo smo u pripremi lokacije koja se nalazi između graničnog prelaza Hrvatska i Slovenije.

Na površini od 53a uradićemo veliki parking koji će pored osnovne funkcije -autoterminala, pružati i usluge uslužne punionice-punjača za putnička vozila.